Калибриране на измервателни уреди за електрически величини


Стандарти (еталони) за електрически величини (напрежение, съпротивление, ток, електрическа мощност, честота и време)

Калибратори на измервателни уреди за електрически величини

Референтни мултиметри

Други калибрационни измервателни уреди за електрически величини

Софтуер за калибриране на електрически величини
Стандарти (еталони) за електрически величини (напрежение, съпротивление, ток, електрическа мощност, честота и време)
 • • Стандарти за напрежение (10 V / 1,018 V референтни източници на постоянно напрежение)
  • Fluke 732B 10 V / 1,018 V референтен източник на постоянно напрежение
  • Fluke 734A комплект четири Fluke 732B стандарта в специален корпус
 • Стандарти за съпротивление и декади
  • Guildline 7330 серия референтни AC/DC маслени стандарти за съпротивление в обхвата 0,1 Ω до 100 kΩ
  • Guildline 9334A serija referenčnih DC zračnih uporovnih standardov v območju 1 µΩ do 100 GΩ
  • Guildline 9336 серия референтни DC въздушни стандарти за съпротивление в обхвата 1 µΩ до 100 GΩ
  • Guildline 9337 серия DC въздушни стандарти за съпротивление в обхвата 1 TΩ до 10 PΩ
  • Guildline 7334 серия AC/DC въздушни стандарти за съпротивление 10 MΩ до 10 kΩ
  • Guildline 6634A серия температурно стабилизирани модулни стандарти за съпротивление в обхвата 0,1 Ω до 100 MΩ
  • Guildline 6636 серия температурно стабилизирани модулни стандарти за съпротивление в обхвата 10 MΩ до 100 TΩ
  • Guildline 9340-4T серия нискоомни четирипроводни съпротивителни декади (RTD симулатор) в обхвата 1 µΩ до 100 kΩ
  • Guildline 9340 серия съпротивителна декада в обхвата 10 MΩ до 10 TΩ
  • Guildline GL 1050 референтни преносими съпротивителни стандарти в обхвата 100 kΩ до 110 MΩ (1 MΩ / стъпка и 10 MΩ / стъпка)
  • Fluke 742A серия въздушни съпротивителни стандарти в обхвата 1 Ω до 19 MΩ
 • AC/DC преносими стандарти
  • Fluke 792A AC/DC преносими стандарти
  • Fluke 5790B измервателен AC стандарт
  • Fluke A40B серия AC/DC шунтове в обхвата 1 mA до 100 A
  • Guildline 7350A серия AC/DC шунтове в обхвата 100 mA до 25 A
  • Guildline 7340A серия AC шунтове в обхвата 10 mA до 100 A
  • Guildline 9230A серия DC шунтове в обхвата 10 A до 10.000 A
  • Guildline 9211B серия DC шунтове в обхвата 10 µA до 300 A
  • Guildline 9711B серия DC шунтове в обхвата 10 µA до 300 A
 • Делители на напрежение
  • Fluke 752A референтни делители на напрежение
  • Fluke 720A Kelvin-Varley делител на напрежение (няма знак CE)
 • Съпротивителни мостове и измервателни системи
  • Guildline 6645Q Quantum Hall съпротивителна система
  • Guildline 6640Q Quantum Hall мост на съпротива в района 0,1 Ω до 100 kΩ
  • Guildline 6625A автоматична съпротивителна измервателна система в обхвата 1 µΩ до 100 MΩ
  • Guildline 6622A серия модулни измервателни мостове в обхвата 1 MΩ до 1 GΩ
  • Guildline 6535 автоматична модулна съпротивителна високоомна измервателна система в обхвата 100 kΩ до 20 PΩ (20.000 TΩ)
  • Guildline 6530 програмируем тераомметър и измервателен мост в обхвата 100 kΩ до 10 PΩ (10.000 TΩ)
  • Guildline 6520 програмируем тераомметър в обхвата 100 kΩ до 10 PΩ (10.000 TΩ)
  • Guildline 6564 серия 8-канални и 16-канални високоомни съпротивителни скенери
  • Guildline 6664C серия 8-канални и 16-канални 4-проводни “нискотермални” съпротивителни скенери
  • Guildline 3210 8-канални 4-проводни “Low Thermal” pезисторен адаптер / превключвател
 • Капацитивни и индуктивни мостове
  • Guildline 9910A капацитивен (100 pF до 1.000 µF) и индуктивен (7 mH до 70 H) мост
  • Guildline 99100A капацитивна референтна измервателна система
 • Стандарти за мощности
  • Fluke 6105A прецизен стандарт за мощност
  • Fluke 6100B стандарт за мощност
 • Стандарти за честоти
Калибратори на измервателни уреди за електрически величини
 • Прецизни калибратори (напрежение, съпротивление, ток)
  • Fluke 5730A многофункционален прецизен референтен калибратор за електрически величини
 • Многофункционални калибратори
  • Fluke 5522A многофункционален калибратор за електрически величини
  • Fluke 5502A многофункционален калибратор за електрически величини
  • Fluke 5502E най-простият многофункционален калибратор за електрически величини
  • Fluke 5080A многофункционален калибратор за електрически величини за калибрация на аналогови измервателни инструменти
  • Fluke 5320A многофункционален калибратор за електротехнически инструменти
 • Усилвателни на ток
  • Fluke 52120A 120 A усилвател на ток (transconductance)
  • Fluke 5725A 11 A усилвател на ток
 • Калибратори за осцилоскопи
  • Fluke 9500B калибратор за осцилоскопи
 • Калибратори на мощности
  • Fluke 6105A прецизен калибратор за параметри на електрическа мощност и енергия
  • Fluke 6100B калибратор за параметри на електрическа мощност и енергия
  • Fluke 6003A трифазен параметри на електрическа мощност и енергия
Референтни лабораторни мултиметри
 • Прецизни лабораторни мултиметри с 8½-цифрови дисплеи
  • Fluke 8508A референтен лабораторен мултиметър с 8½-цифров дисплей
Други калибрационни измервателни уреди за електрически величини
 • Прецизни токови трансформатори
  • Guildline 7223CT-2S прецизен 2000 A AC токов трансформатор с предавателно отношение 1000:1
  • Guildline 7223CT-2S-HV прецизен 2000 A AC високоволтов токов трансформатор с предавателно отношение 2000:1
  • Guildline 6624CT-3000 прецизен 3000 A DC токов трансформатор
Софтуер за калибриране на електрически величини
 • Софтуер за автоматично извършване на калибрация