Калибриране на измервателни уреди за електрически величини

Изпратете запитване


Стандарти (еталони) за електрически величини (напрежение, съпротивление, ток, електрическа мощност, честота и време)

Калибратори на измервателни уреди за електрически величини

Референтни мултиметри

Софтуер за калибриране на електрически величини

Стандарти (еталони) за електрически величини (напрежение, съпротивление, ток, електрическа мощност, честота и време)

 • • Стандарти за напрежение (10 V / 1,018 V референтни източници на постоянно напрежение)
  • Fluke 732B 10 V / 1,018 V референтен източник на постоянно напрежение
  • Fluke 734A комплект четири Fluke 732B стандарта в специален корпус
 • Стандарти за съпротивление и декади
  • Fluke 742A серия въздушни съпротивителни стандарти в обхвата 1 Ω до 19 MΩ
 • AC/DC преносими стандарти
  • Fluke 792A AC/DC преносими стандарти
  • Fluke 5790B измервателен AC стандарт
  • Fluke A40B серия AC/DC шунтове в обхвата 1 mA до 100 A
 • Делители на напрежение
  • Fluke 752A референтни делители на напрежение
  • Fluke 720A Kelvin-Varley делител на напрежение (няма знак CE)
 • Стандарти за мощности
  • Fluke 6105A прецизен стандарт за мощност
  • Fluke 6100B стандарт за мощност
 • Стандарти за честоти

Калибратори на измервателни уреди за електрически величини

 • Прецизни калибратори (напрежение, съпротивление, ток)
  • Fluke 5730A многофункционален прецизен референтен калибратор за електрически величини
 • Многофункционални калибратори
  • Fluke 5522A многофункционален калибратор за електрически величини
  • Fluke 5502A многофункционален калибратор за електрически величини
  • Fluke 5502E най-простият многофункционален калибратор за електрически величини
  • Fluke 5080A многофункционален калибратор за електрически величини за калибрация на аналогови измервателни инструменти
  • Fluke 5320A многофункционален калибратор за електротехнически инструменти
 • Усилвателни на ток
  • Fluke 52120A 120 A усилвател на ток (transconductance)
  • Fluke 5725A 11 A усилвател на ток
 • Калибратори за осцилоскопи
  • Fluke 9500B калибратор за осцилоскопи
 • Калибратори на мощности
  • Fluke 6105A прецизен калибратор за параметри на електрическа мощност и енергия
  • Fluke 6100B калибратор за параметри на електрическа мощност и енергия
  • Fluke 6003A трифазен параметри на електрическа мощност и енергия

Референтни лабораторни мултиметри

 • Прецизни лабораторни мултиметри с 8½-цифрови дисплеи
  • Fluke 8508A референтен лабораторен мултиметър с 8½-цифров дисплей

Софтуер за калибриране на електрически величини

 • Софтуер за автоматично извършване на калибрация