Индустриални измервания


Мултиметри

Скопметри

Термографски камери

Електрически инструменти

Тестери на електрически величини

Клещови измервателни уреди

Процесни калибратори

Качество на електрическата енергия

Уреди за околната среда

Уреди за високо напрежение

Уреди за механични величини

Поддръжката в промишлеността е сложен и сложен процес. Предизвикателствата, пред които са изправени работниците по поддръжката в съвременните промишлени системи в ежедневната си работа, изискват надеждни, надеждни, точни и висококачествени измервателни уреди. Micom предлага цялостни решения за всички видове индустриална поддръжка. Предлагаме измервателни уреди от световноизвестни производители на такова оборудване.