Индустриални измервания


Мултиметри

Скопметри

Термографски камери

Електрически инструменти

Тестери на електрически величини

Клещови измервателни уреди

Процесни калибратори

Качество на електрическата енергия

Уреди за околната среда

Уреди за високо напрежение

Уреди за механични величини

Акустичните камери
Поддръжката в промишлеността е взискателен и сложен процес. Предизвикателствата, пред които са изправени поддържащите в съвременните индустриални системи в ежедневната си работа, изискват здрави, надеждни, точни и висококачествени измервателни уреди. Micom България предлага цялостни решения за всички видове промишлена поддръжка. Ние предлагаме измервателни уреди от световноизвестни производители на този тип оборудване.