Изпратете запитване

Система за качество

Основната дейност на МИКОМ БЪЛГАРИЯ ООД е продажбата на измервателна апаратура. Допълнителна дейност са услугите, които включват обслужване и калибриране на оборудване от нашата програма за продажби и обучение на крайните потребители.

Качеството на услугите на една компания е основен елемент за успешния бизнес и постигането на целите, които тя гони. Затова въведохме система за управление на качеството, която гарантира, че ние постоянно доставяме продукти и услуги, които отговарят на изискванията на клиентите и изискванията на законодателството. Също така, системата за управление на качеството осигурява непрекъсната проверка на изпълнението и качеството на процесите, които се извършват в компанията и тяхното подобряване, с цел повишаване на ефективността на операциите и удовлетвореността на клиентите.