Уреди за механични величини


Оборотомери

Вибромери

Измервателни уреди за дебелина на слой

Измервателни уреди за дебелина на слой на материала

Силомери

Измервателни уреди за подравняване на валове

Измервателни уреди за твърдост на метални материали

Измервателни уреди за твърдост на материали

Измервателни уреди за маса (везни)

За измерване на механичните величини разполагаме с широка гама инструменти за измерване на скорост, вибрации, сила, дебелина на материалите и други величини.

В нашата програма имаме инструменти на производителите Kern, Sauter, Fluke, Extech, Lutron, Tecpel, Testboy.

Оборотомери
Измерването на оборотите или скоростта е необходимо, за да се контролира правилната работа на машините, двигателите и другите системи.
Принципът на измерване е контактен метод, безконтактен метод (отразяване на лъч) или стробоскопичен метод (стробоскопът е инструмент, който създава илюзия, че обектът се движи бавно или кръгово).
 • Lutron DT 2268
 • Extech RPM 33
 • Extech RPM 10
 • Lutron DT 2199
 • Lutron DT 2269
 • Fluke 820-2
 • Extech 461880
 • Lutron VT 8204
 • Lutron DT 2230
Вибромери
Чрез вибромерите се измерват вибрациите на машините и устройствата, състоянието на лагерите и някои инструменти, също така позволяват по-подробен анализ на вибрациите.
 • Fluke 810
 • Fluke 805FC
 • Extech VB 450
 • Extech VB 500
 • Extech SDL 500
 • Lutron VB 8212
 • Lutron VT 8204
 • Extech 461880
 • Lutron VB 8216SD
Измервателни уреди за дебелина на слой
В случаите, когато дебелината на елемента не може да бъде измерена по традиционния начин, напр. с шублер или микрометър, можете да използвате ултразвуков измервателен уред. Ултразвуковите измервателни уреди работят на принципа на излъчен ултразвук и отражението му. Измерването се извършва от едната страна без да се повреди измервания обект. Ултразвуковите измервателни уреди могат да се използват за измерване на всички твърди и хомогенни материали, като метали, стъкло и твърда пластмаса. Този метод не позволява измерването на материали като бетон, асфалт или дърво.
 • Sauter TD
 • Sauter TN
 • Testboy 75
 • Sauter TN 60-0.01EE
 • Sauter TN 30-0.01EE
 • Sauter TB 200-0.1US.
 • Testboy 75
 • Sauter TN 80-0.01US.
 • Sauter TN 300-0.01US.
 • Sauter TN 230-0.01US.
 • Sauter TD 225-0.1US.
Измервателни уреди за дебелина на слой на материала
Измерването на дебелината на слоя на материалите най-често се използва в индустриални приложения, като измерване на дебелината на покритието на боята върху автомобила, повърхностна обработка, в случай на поцинковане, и други подобни.

Има два метода на измерване за определяне дебелината на слоя на материала:
 • Тип F: немагнитни слоеве на магнитни основи
 • Тип N: немагнитни слоеве на немагнитни основи
 • Sauter TE
 • Sauter TG
 • 104
 • 902
 • Extech CG 206
Силомери
Предлагаме няколко силомера с вградени или външни измервателни клетки. Всички измервателни уреди са преносими и позволяват измерване на якост на опън и сила на натиск.
 • Lutron FG 6000SD
 • Sauter FC
 • Sauter FH-M
 • Sauter FH-S
 • Sauter FK
 • Sauter FL
Измервателни уреди за подравняване на валове
Подравняването на вала е изравняване на двете коаксиални въртящи се оси на машината в идеална линия. Прецизното центриране удължава живота на машините, лагерите и компонентите на съединителя. Проучванията показват, че 50% от неизправностите на машините е в резултат от неправилното регулиране на вала. Неправилно настроените валове създават въртящ момент, който предизвиква реактивните сили в лагерите на управляващата и задвижваната машина. Поради увеличения товар, животът на лагера се намалява. Уплътненията също се износват по-бързо, което допълнително увеличава възможността за повреда на лагерите, дължаща се на проникване на влага и примеси, и загуба на смазочни материали.
Измервателни уреди за твърдост на метални материали
Определянето на твърдостта на металите е от особено значение при подготовката и използването на метални материали. Традиционно, твърдостта се определя с помощта на измервателен уред, съгласно метода на Vickers, Rockwell или Brinell. Днес методът Leeb е най-широко използваният, което позволява измервателните уреди да бъдат по-малки и преносими. Методът на Leeb се състои в удрянето на тествания обект с игли. При удара има загуба на кинетична енергия. Тази загуба на енергия се определя чрез измерване на скоростта на удара. Въз основа на това се изчислява твърдостта на Leeb (HL). Всички уреди, които използват метода на Leeb позволяват превръщането на резултатите от измерването в други мерни единици по Vickers, Rockwell или Brinell.
 • Sauter HK-D
 • Sauter HN-D
 • Sauter HMO
 • Sauter HMM
Измервателни уреди за твърдост на материали
Твърдостта на Shore е един от методите за измерване на твърдостта на материалите. Използва се предимно в машиностроенето и металургията за материали, които са само еластично деформирани. Това са каучук, еластомери и други полимерни материали. При този процес се измерва височината, на която отскача върха, без да се поврежда повърхността. Мерната единица е HS, а стойността е безразмерно число.
 • Sauter HB
 • Sauter HD
Измервателни уреди за маса (везни)
Широка гама на немския производител Керн, който има над 170-годишен опит в областта на тегленето и калибрирането. В програмата ни за везни можете да намерите всичко, от най-малките джобни везни до палетните кантари. Тук можете да намерите общ преглед на цялата оферта.