Уреди за механични величини


Оборотомери

Вибромери

Измервателни уреди за дебелина на слой

Измервателни уреди за дебелина на слой на материала

Силомери

Измервателни уреди за подравняване на валове

Измервателни уреди за твърдост на метални материали

Измервателни уреди за твърдост на материали

Измервателни уреди за маса (везни)

За измерване на механичните величини разполагаме с широка гама инструменти за измерване на скорост, вибрации, сила, дебелина на материалите и други величини

В нашата програма имаме инструменти на производителите Kern, Sauter, Fluke, Extech, Lutron, Tecpel, Testboy.


Оборотомери

Измерването на оборотите или скоростта е необходимо, за да се контролира правилната работа на машините, двигателите и другите системи.
Принципът на измерване е контактен метод, безконтактен метод (отразяване на лъч) или стробоскопичен метод (стробоскопът е инструмент, който създава илюзия, че обектът се движи бавно или кръгово)


Вибромери

Чрез вибромерите се измерват вибрациите на машините и устройствата, състоянието на лагерите и някои инструменти, също така позволяват по-подробен анализ на вибрациите


Измервателни уреди за дебелина на слой

В случаите, когато дебелината на елемента не може да бъде измерена по традиционния начин, напр. с шублер или микрометър, можете да използвате ултразвуков измервателен уред. Ултразвуковите измервателни уреди работят на принципа на излъчен ултразвук и отражението му. Измерването се извършва от едната страна без да се повреди измервания обект. Ултразвуковите измервателни уреди могат да се използват за измерване на всички твърди и хомогенни материали, като метали, стъкло и твърда пластмаса. Този метод не позволява измерването на материали като бетон, асфалт или дърво


Измервателни уреди за дебелина на слой на материала

Измерването на дебелината на слоя на материалите най-често се използва в индустриални приложения, като измерване на дебелината на покритието на боята върху автомобила, повърхностна обработка, в случай на поцинковане, и други подобни.

Има два метода на измерване за определяне дебелината на слоя на материала:Силомери

Предлагаме няколко силомера с вградени или външни измервателни клетки. Всички измервателни уреди са преносими и позволяват измерване на якост на опън и сила на натиск


Измервателни уреди за подравняване на валове

Подравняването на вала е изравняване на двете коаксиални въртящи се оси на машината в идеална линия. Прецизното центриране удължава живота на машините, лагерите и компонентите на съединителя. Проучванията показват, че 50% от неизправностите на машините е в резултат от неправилното регулиране на вала. Неправилно настроените валове създават въртящ момент, който предизвиква реактивните сили в лагерите на управляващата и задвижваната машина. Поради увеличения товар, животът на лагера се намалява. Уплътненията също се износват по-бързо, което допълнително увеличава възможността за повреда на лагерите, дължаща се на проникване на влага и примеси, и загуба на смазочни материали.Измервателни уреди за твърдост на метални материали

Определянето на твърдостта на металите е от особено значение при подготовката и използването на метални материали. Традиционно, твърдостта се определя с помощта на измервателен уред, съгласно метода на Vickers, Rockwell или Brinell. Днес методът Leeb е най-широко използваният, което позволява измервателните уреди да бъдат по-малки и преносими. Методът на Leeb се състои в удрянето на тествания обект с игли. При удара има загуба на кинетична енергия. Тази загуба на енергия се определя чрез измерване на скоростта на удара. Въз основа на това се изчислява твърдостта на Leeb (HL). Всички уреди, които използват метода на Leeb позволяват превръщането на резултатите от измерването в други мерни единици по Vickers, Rockwell или Brinell


Измервателни уреди за твърдост на материали

Trdota po Shoru je ena od metod za merjenje trdote trdnih snovi. Uporablja se predvsem v strojništvu in metalurgiji za materiale, ki se le elastično deformirajo. To so kavčuk, elastomeri in drugi polimerni materiali. Pri tem postopku se meri višina, do katere se odbije spuščena konica, pri čemer se površina ne poškoduje. Oznaka je HS, vrednost pa brezrazsežno število


Измервателни уреди за маса (везни)

Широка гама на немския производител Керн, който има над 170-годишен опит в областта на тегленето и калибрирането. В програмата ни за везни можете да намерите всичко, от най-малките джобни везни до палетните кантари. Тук можете да намерите общ преглед на цялата оферта