Калибриране на измервателни уреди за налягане и поток


Стандарти за налягане (еталони)

Електронни автоматични контролери / калибратори за налягане

Манометри / индикатори за налягане

Индустриални везни за налягане и аксесоари

Индустриални калибратори за налягане и помпи

Калибратори за налягане на въздуха

Измервателни уреди за параметри на околната среда

Тръби, вентили и аксесоари

Стандарти (еталони) за налягане

Аксесоари за калибрационни системи за налягане

Калибрационен софтуер - налягане и поток

Стандарти за налягане (еталони)

 • Автоматични референтни бутала / цилиндри за везни за абсолютно налягане
  • Fluke PG9602 автоматична калибрационна система до 10 MPa (1.500 psi)
  • Fluke PG9607 автоматична калибрационна система до 500 kPa (75 psi)
 • Референтни бутала / цилиндри за везни за абсолютно налягане
  • Fluke 2465A пневматична везна за налягане 7 MPa (1.000 psi)
  • Fluke 2468A пневматична везна за налягане до 350 kPa (50 psi), или опционално до 1,35 MPa (200 psi)
  • Fluke PG7601 пневматична везна за налягане от 7 kPa (1 psi) до 7 MPa (1.000 psi)
 • Референтни пневматични бутала / цилиндри за везни за високо налягане
  • Fluke PG7102 пневматична везна за налягане до 11 MPa (1.600 psi)
  • Fluke PG7202 пневматична везна за налягане до 110 MPa (16.000 psi)
 • Референтни хидравлични бутала / цилиндри за везни за високо налягане
  • Fluke PG7302 хидравлична везна за налягане до 500 MPa (72.500 psi)
 • Аксесоари за референтни хидравлични бутала / цилиндри за везни за налягане
  • Fluke PG7000-AHM автоматично подаване на тегло за везна за налягане серия PG7000
  • Fluke 2456 наблюдаваща / управляваща система за везни за налягане
  • Fluke 2456-LEM лабораторен (въздушен) уред за следене на налягането на околната среда (запис на барометрично налягане, температура на въздуха, относителна влажност и плътност на въздуха)

Електронни автоматични контролери / калибратори за налягане

 • Електронни автоматични контролери / калибратори за ниско налягане
  • Fluke 7250LP контролер / калибратор за ниско налягане в обхватите 30 kPa / 90 kPa (5 psi / 15 psi), 60 kPa / 180 kPa (25 psi / 80 psi), 105 kPa / 300 kPa (15 psi / 45 psi)
 • Електронни автоматични контролери / калибратори за налягане
  • Fluke 2271A модулен индустриален контролер / калибратор за налягане с до два сменяеми модула за налягане в обхвата -100 kPa до 20 MPa (-15 psi до 3.000 psi)
  • Fluke 6270A модулен индустриален контролер / калибратор за налягане с до пет сменяеми модула за налягане в обхвата -2,5 kPa до 20 MPa (-0,35 psi до 3.000 psi)
  • Fluke 7250 контролер / калибратор за налягане до 35 kPa / 21 MPa (5 psi / 3.000 psi)
  • Fluke 7252 / Fluke 7252i двоен контролер / калибратор за налягане в обхвата от 30 kPa (5 psi) до 14 MPa (2.000 psi)
  • Fluke PPC4 модулен контролер / калибратор за налягане до 14 MPa (2.000 psi)
 • Електронни автоматични контролери / калибратори за високо налягане
  • Fluke 4322 автоматична пневматична контролна / калибрационна система за високо налягане от 3,5 kPa (0,5 psi) абсолютно налягане до 70 MPa (10.000 psi)
  • Fluke PPCH-G пневматичен контролер / калибратор за налягане до 100 MPa (15.000 psi)
 • Хидравлични електронни автоматични контролери / калибратори за високо налягане
  • Fluke 7615 хидравличен контролер / калибратор за налягане до 280 MPa (40.000 psi)
  • Fluke PPCH хидравличен контролер / калибратор до 200 MPa (30.000 psi)

Манометри / индикатори за налягане

 • Манометри / индикатори за ниско налягане
  • Fluke 7050LP референтен манометър / индикатор за ниско налягане в обхватите 30 kPa / 90 kPa (5 psi / 15 psi), 60 kPa / 180 kPa (25 psi / 80 psi), 105 kPa / 300 kPa (15 psi / 45 psi)
 • Дигитални манометри
  • Fluke 2700G серия калибрационни референтни манометри в обхвата 100 kPa (15 psi) до 70 MPa (10.000 psi)
  • Fluke 700G серия калибрационни референтни манометри в обхвата 100 kPa (15 psi) до 70 MPa (10.000 psi)
 • Референтни манометри / индикатори за налягане
  • Fluke 7050 / Fluke 7050i референтен манометър / индикатор за налягане в обхватите 2,5 kPa (0,35 psi) / 10 MPa (1.500 psi)
  • Fluke RPM4 референтен уред за следене на налягането до 280 MPa (40.000 psi)

Индустриални везни за налягане и аксесоари

 • Пневматични везни за налягане
  • Fluke P3000 пневматична везна за налягане до 14 MPa (2.000 psi)
 • Хидравлични (водни) везни за налягане
  • Fluke P3200 хидравлична (водна) везна за налягане до 70 MPa (10.000 psi)
 • Хидравлични (маслени) везни за налягане
  • Fluke P3100 хидравлична (маслена) везна за налягане до 140 MPa (20.000 psi)
 • Хидравлични (маслени) везни за високо налягане
  • Fluke P3800 Хидравлична (маслена) везна за високо налягане до 400 MPa (60.000 psi)
 • Аксесоари за индустриални везни за налягане

Индустриални калибратори за налягане и помпи

 • Калибратори на налягане
  • Fluke 3130 преносим калибратор за налягане с вградена електронна помпа в обхвата -80 kPa (-12 psi) до 2 MPa (300 psi)
  • Fluke 6531 / Fluke 6532 комплект E-DWT електронна везна / калибратор за налягане до 200 MPa (30.000 psi)
  • Fluke E-DWT-H модулна електронна везна / калибратор за налягане до 200 MPa (30.000 psi)
  • Fluke 5510-2700G / Fluke 5513-2700G пневматичен сравнителен калибратор за налягане до 2 MPa (300 psi) / 20 MPa (3.000 psi)
  • Fluke 5514-2700G / Fluke 5515-2700G хидравличен сравнителен калибратор за налягане до 70 MPa (10.000 psi) / 140 MPa (20.000 psi)
  • Fluke PGC-10000-AF пневматичен калибратор за индустриални манометри / измервателни уреди за налягане до 70 MPa (10.000 psi)
 • Пневматични помпи за налягане / генератори за налягане
  • Fluke 3900 ръчен пневматичен генератор за налягане до 7 MPa (1.000 psi) или 21 MPa (3.000 psi)
  • Fluke 700HPPK пневматична помпа за високо налягане в MPa до 21 MPa (3.000 psi)
  • Fluke GPC1-10000 / Fluke GPC1-16000 ръчен пневматичен генератор за високо налягане до 70 MPa (10.000 psi) / 110 MPa (16.000 psi)
  • Fluke 5510 пневматичен компаратор на налягане в MPa до 2 MPa (300 psi)
  • Fluke 5513 пневматичен компаратор на налягане в MPa до 20 MPa (3.000 psi)
 • Хидравлични помпи за налягане / генератори за налягане
  • Fluke MPG2-H ръчен хидравличен генератор на налягане до 200 MPa (30.000 psi)
  • Fluke OPG-1 ръчен хидравличен генератор на налягане до 200 MPa (30.000 psi)
  • Fluke 5514 хидравличен компаратор за налягане в MPa до 70 MPa (10.000 psi)
  • Fluke 5515 хидравличен компаратор за налягане в MPa до 140 MPa (20.000 psi)
 • Калибрационни преобразуватели на налягане / калибратори за налягане
  • Автоматични калибратори на налягане
  • Еднофункционални калибратори на преобразуватели за налягане / калибратори за налягане
  • Помпи за налягане

Калибратори за налягане на въздуха

 • Калибратори за налягане на въздуха
  • Fluke 2468A пневматична везна за налягане до 350 kPa (50 psi) или опционално до 1,35 MPa (200 psi)
  • Fluke 7750i референтен манометър / индикатор за налягане на въздуха
  • Fluke RPM4-AD референтен манометър за налягане на въздуха

Измервателни уреди за параметри на околната среда

 • Измервателни уреди за параметри на околната среда
  • Fluke 1620 “DewK” референтен измервателен уред и индикатор за температура и влажност на въздуха
  • Fluke 2456-LEM лабораторен (въздушен) уред за следене на налягането на околната среда (запис на барометрично налягане, температура на въздуха, относителна влажност и плътност на въздуха)

Тръби, вентили и аксесоари

 • Тръбни аксесоари
  • Fluke Constant Volume Valve комплект за поддържане на постоянно налягане
  • Fluke DH400 тръби за високо налягане
  • Fluke GB усилвател за газове
  • Fluke GB-H-152 комплект за усилвател на газове
  • Fluke 7000-102 филтър замърсяване/вода
  • Fluke SPLT самопочистващ се филтър за замърсяване / вода

Стандарти (еталони) за налягане

 • molbloc и molbox стандарти (еталони) за поток
  • Fluke 5141 / Fluke 5142 / Fluke 5144 molbox системи
  • molbloc-L елемент за ламинарен поток
  • molbloc-S Sonic Nozzle преносим калибратор
  • molbox RFM референтен измервателен уред за поток
  • molbox1+ референтен измервателен уред за поток с разширени функции

Аксесоари за калибрационни системи за налягане

Калибрационен софтуер - налягане и поток

 • Софтуер за автоматично извършване на калибрация
  • Fluke Compass for Pressure за компютърно наблюдение на калибрационно оборудване за налягане и автоматизиране калибрирането на измервателния процес
  • Fluke PressCal за управление на везни за налягане
  • Fluke WinPrompt за автоматична калибрация с везни за налягане
  • Fluke Compass for Flow за компютърно наблюдение на калибрационно оборудване за поток и автоматизиране калибрирането на измервателния процес
  • Fluke Compass for molbox за управление на molbloc / molbox калибрационни системи за поток