Електрически инструменти


Многофункционални тестери
на електрически инсталации

Измервателни уреди за изолационно съпротивление

Измервателни уреди за заземително съпротивление

Тестери на фазова последователност

Локатори на инсталации

Измервателни уреди за разстояние и
лазерни нивелири

Най-основните инструменти за всеки електротехник са инструментите за измерване на изолационно съпротивление, заземително съпротивление и други измервания, които гарантират безопасността на електрическата мрежа.

В нашата програма разполагаме с широка гама от инструменти за всички видове измервания, произведени от Fluke, FLIR, Extech, Metrel и SEW.


Многофункционални тестери на електрически инсталации

Многофункционалните тестери на нисковолтови инсталации дават възможност за извършване на цялостно изпитване съгласно IEC 6034/EN, 61557/VDE0100. С тях могат да извършват измервания на изолационно съпротивление, непрекъснатост на защитния проводник, късо съединение и устойчивост на неизправности, FID защита, последователност на фазите, заземително съпротивление и измерване на напрежението


Измервателни уреди за изолационно съпротивление

Измервателните уреди за изолационно съпротивление са проектирани да проверяват качеството на изолацията. Измерванията се извършват с тестово постоянно напрежение на инсталации без напрежение. Измереното съпротивление на изолацията трябва да е по-високо от минималното изискване, което се изисква от стандарта. Измерването на изолационното съпротивление се извършва между фазови проводници, фазови и защитни проводници, фазови и неутрални проводници, неутрални и защитни проводници.

Измервателни уреди за изпитвателно напрежение до 1 kV
Измервателни уреди за изпитвателно напрежение до 5 kV
Измервателни уреди за изпитвателно напрежение над 5 kV


Измервателни уреди за заземително съпротивление

Измервателните уреди на съпротивление са предназначени за тестване на системи TN, TT и IT. Трябва да се гарантира ниското съпротивление между заземяващия електрод и земята. По този начин, в случай на повреда, няма опасно напрежение върху нито една част от електрическата инсталация или части, които са свързани към земята


Тестери на фазова последователност

Изпитването за последователност на фазите се използва за определяне на реда на напрежението в трифазната система. Този ред определя посоката на въртене на двигателите и генераторите


Локатори на инсталации

Инструменти за търсене на кабели, предпазители, късо съединение и прекъсвания на кабела, търсене на метални инсталации в стената и земята


Измервателни уреди за разстояние и лазерни нивелири

Дистанционни измервателни уреди за безконтактно измерване до 100 м с отражателно стъкло и до 80 м за отражение от повърхността на обекта