Електрически инструменти


Многофункционални тестери
на електрически инсталации

Измервателни уреди за изолационно съпротивление

Измервателни уреди за заземително съпротивление

Тестери на фазова последователност

Локатори на инсталации

Измервателни уреди за разстояние и
лазерни нивелири

Най-основните инструменти за всеки електротехник са инструментите за измерване на изолационно съпротивление, заземително съпротивление и други измервания, които гарантират безопасността на електрическата мрежа.

В нашата програма разполагаме с широка гама от инструменти за всички видове измервания, произведени от Fluke, Extech, Metrel и SEW.

Многофункционални тестери на електрически инсталации
Многофункционалните тестери на нисковолтови инсталации дават възможност за извършване на цялостно изпитване съгласно IEC 6034/EN, 61557/VDE0100. С тях могат да извършват измервания на изолационно съпротивление, непрекъснатост на защитния проводник, късо съединение и устойчивост на неизправности, FID защита, последователност на фазите, заземително съпротивление и измерване на напрежението.
 • Fluke 1664 FC SCH
 • Fluke 1663 SCH
 • Fluke 1662 SCH
 • Metrel MI 3152
 • Metrel MI 3105
 • Metrel MI 3102
 • Metrel MI 3125
Измервателни уреди за изолационно съпротивление

Измервателните уреди за изолационно съпротивление са проектирани да проверяват качеството на изолацията. Измерванията се извършват с тестово постоянно напрежение на инсталации без напрежение. Измереното съпротивление на изолацията трябва да е по-високо от минималното изискване, което се изисква от стандарта. Измерването на изолационното съпротивление се извършва между фазови проводници, фазови и защитни проводници, фазови и неутрални проводници, неутрални и защитни проводници.

Измервателни уреди за изпитвателно напрежение до 1000 V
 • Fluke 1507
 • Fluke 1587 FC
 • Metrel MI 3121
 • SEW 8010 IN
 • Extech MG 302
 • Extech MG 325
Измервателни уреди за изпитвателно напрежение до 5000 V
 • Fluke 1550C
 • Fluke 1550C/KIT
 • Fluke 1555/KIT
 • Extech 380396
 • Metrel MI 3201
 • Metrel MI 3205
 • SEW 4103IN
Тестери за изпитвателно напрежение над 5000 V
 • Metrel MI 3200
 • Fluke 1550C/KIT
 • SEW 6213A IN-M
 • SEW 7015 IN
Измервателни уреди за заземително съпротивление
Измервателните уреди на съпротивление са предназначени за тестване на системи TN, TT и IT. Трябва да се гарантира ниското съпротивление между заземяващия електрод и земята. По този начин, в случай на повреда, няма опасно напрежение върху нито една част от електрическата инсталация или части, които са свързани към земята.
 • Fluke 1621
 • Fluke 1623-2 KIT
 • Fluke 1625-2 KIT
 • Fluke 1630-2 FC
 • Metrel MI 3123
Тестери на фазова последователност
Изпитването за последователност на фазите се използва за определяне на реда на напрежението в трифазната система. Този ред определя посоката на въртене на двигателите и генераторите.
 • Fluke 9040
 • Fluke 9062
 • SEW 888PMR
 • Extech 480400
Локатори на инсталации
Инструменти за търсене на кабели, предпазители, късо съединение и прекъсвания на кабела, търсене на метални инсталации в стената и земята, ...
 • Fluke 2042
 • Amprobe ECB 50A
 • SEW 5500 CB
Измервателни уреди за разстояние и лазерни нивелири
Дистанционни измервателни уреди за безконтактно измерване до 100 м с отражателно стъкло и до 80 м за отражение от повърхността на обекта.
 • Fluke 424D, do 100 m
 • Fluke 419D, do 80 m
 • Fluke 414D, do 50 m
 • Extech DT 300, do 50 m
 • Extech DT 100M
 • Extech DT 60M
 • Extech DT 40M
Лазерни нивелири за приложение в строителството.
 • Fluke 180LG SYSTEM
 • Fluke 180LR SYSTEM