Услуги


Образование

Калибриране

Сервиз и гаранция

Образование

За потребителите на измервателни уреди от нашата програма, предлагаме основно обучение за това как да използват самите инструменти. Тези проучвания включват основните функции на инструмента и начина на извършване на измерванията.

За тези, които искат да научат повече за самите технологии за измерване и методи за използване на средствата за измерване, ние се създали задълбочено обучение в следните области: Всички горепосочени образователни програми са платени, извършват се в помещенията на нашата компания, а по споразумение могат да бъдат и на място при клиента.

Всички продажби се извършват от нашите инженери по продажбите, а в случай на специфични нужди - от представители на производителите.

Ако се нуждаете от информация за измервателното оборудване, начина му на използване или искате да научите повече за нашите стандартни програми за обучение, моля свържете се с нас.


Калибриране

Всеки измервателен уред трябва периодично да се проверява, за да се провери точността на  резултатите от измерването. Micom извършва проследими калибрирания за всички видове мултиметри, клещи, калибратори на процеси, електрически тестери, измервателни уреди за мощност, измервателни уреди за изолационно съпротивление до 10kV, единични и многофункционални тестери за електрически инсталации и много други инструменти. За всяко извършено калибриране се издава сертификат за калибриране с резултатите от измерването.

Лабораторията на Micom е оборудвана с най-модерната калибрационна техника на Fluke. Цялото ни оборудване е калибрирано, като по този начин се гарантира проследимостта на измерванията спрямо международните референтни еталони.

Гарантираме конкурентни цени и бърза реакция за потребителите на нашите услуги за калибрация.

Лице за контакт за калибриране:
Г-н Иван Киров, тел.: 0885 525 604

Можете да изпратите заявка по факс на номер: 02-945 0505 или на имейл адрес ivan.kirov@micom.bg


Сервиз и гаранция

Micom предоставя гаранционно и следгаранционно обслужване за всички продукти от своята програма за продажби. Сервизните услуги се извършват в нашия собствен сервизен център в Тързин (Словения), в случай на по-сериозна техническа повреда, ремонтът се извършва от доставчиците и някои външни договорни сервизни центрове.

Гаранционният срок за всеки продукт се определя от производителя. С гаранцията поемаме отговорността да премахнем всички недостатъци и дефекти в продукта, в рамките на гаранционния период, които ще възникнат при нормални условия на работа и като се вземат предвид инструкциите на производителя, при условие, че продуктът не е модифициран от неупълномощени лица.

Гаранцията може да бъде изпълнена при представяне на попълнена гаранционна карта или фактура, издадена от оторизиран дистрибутор при покупката на продукта.

Моля да изпратите всички продукти, които се нуждаят от ремонт (по пощата или лично) на нашия адрес в София и приложете следното:
  • Информация за собственика на продукта и лицето за контакт
  • Информация за доставения продукт (модел, сериен номер, количество, приложени аксесоари или допълнително оборудване)
  • Описанието на повредата или причината, поради която изпращате продукта за ремонт
  • Ако претендирате за гаранция, също така и доказателство за покупката (копие от фактурата или гаранционната карта)

За продукти в гаранция, разходите за изпращане на продукта до сервиза (включително ремонт в чужбина, ако е необходимо) се начисляват на собственика на продукта, а разходите по ремонта се покриват от Micom. В случай извън гаранционното обслужване, разходите за изпращане на продукта до сервиза и обратно са за сметка на собственика на продукта.

След като прегледаме продукта в нашия сервизен център, ние ще го поправим или изпратим за ремонт до сервиз на производителя. В случай на извънгаранционен сервиз, преди извършването на ремонта, собственикът на продукта получава оферта за разходи за ремонт и ремонтът се извършва само след като собственикът на продукта потвърди нашата оферта или потвърди, че ще покрие разходите за ремонта.

Лице за контакт, относно логистиката, свързана със сервиза:
Г-н Иван Киров, тел.: 0885 525 604