Клещови измервателни уреди


Измервателни уреди за променлив
(AC) ток

Измервателни уреди за променлив,
(AC) ток на утечка

Измервателни уреди за променлив и прав
(AC/DC) ток

В нашата програма имаме клещови измервателни уреди на производителите: Fluke, Lutron, Extech, Tecpel и FLIR.

Измервателни уреди за променлив (AC) ток
Клещови измервателни уреди за измерване на променлив ток.
 • Fluke 323
 • Fluke 373
 • Fluke A3000 FC
 • Fluke A3001 FC
 • Extech MA 3110
 • FLIR CM 57
 • FLIR CM 55
 • Extech MA 3018
 • Extech MA 3010
 • Extech MA 3110
 • Extech MA 445
 • Extech MA 260
 • FLIR CM 55
 • FLIR CM 57
 • Lutron CMF 3200
Измервателни уреди за променлив, (AC) ток на утечка
Клещови измервателни уреди за измерване на променлив ток на утечка.
Измервателни уреди за променлив и прав (AC/DC) ток
Клещови измервателни уреди за измерване на променлив и прав ток
 • Fluke 325
 • Fluke 376 FC
 • Fluke 381
 • Fluke 355
 • Fluke 365
 • Fluke 345
 • Fluke A3002 FC
 • Extech EX 623
 • EX 840
 • Lutron CM 9930
 • Extech 380942
 • Extech 380950
 • Tecpel DCM 2606
 • Tecpel DCM 033A
 • Tecpel DCM 039
 • Finest 115
 • FLIR CM 174
 • Extech EX 655
 • Extech MA 145
 • Extech MA 160
 • Extech MA 63
 • Amprobe AMP 330
 • Amprobe AMP 320
 • Amprobe AMP 220
 • FLIR CM 85
 • FLIR CM 83
 • FLIR CM 82
 • FLIR CM 78
 • FLIR CM 275
 • Amprobe CHB35-D
 • Amprobe CHB15-D
 • Amprobe ACDC 54NAV
 • Amprobe ACDC-400
Клещови измервателни уреди за измерване на мощност.
Клещови измервателни уреди за измерване на мощност.