Изпратете запитване

Спектрални анализатори


Спектралният анализатор е най-често използваният инструмент за измерване на безжични комуникационни устройства, компоненти или системи. Инструментът измерва и показва честотния спектър при пренос на РЧ сигнал. Спектралният анализатор измерва както честотата, така и амплитудата на сигнала. Честотният анализатор, като например осцилоскопът, е основният инструмент за наблюдение на сигнала. Осцилоскопът показва сигнала във времевата област, а анализаторът на спектъра - сигнал в честотната област.

В нашата програма имаме спектрални анализатори на производителите: Keysight, GW Instek, Siglent.Препоръчва се за специфични приложения: