Тестване в R&D, LAB


LAB management

Тестване на окабеляване и инфраструктура

Cloud/Виртуализация

LAB management

Тестовите лаборатории постоянно променят конфигурациите си. Създаването на тестова среда чрез ръчно преместване на кабели и разпределянето на устройствата на отделните потребители може да отнеме няколко часа или дни. С помощта на приложението “завлачи и пусни”, решението SPIRENT позволява бързо създаване и внедряване на сложни тестови сценарии с напълно автоматизирано решение "Lab-as-a-Service". Системата за резервации на множество потребители предотвратява разхищението на ресурси и на екипи, които не са в едно и също пространство или са разположени в друг регион.
Изпратете запитванеТестване на окабеляване и инфраструктура

IT инфраструктурата става все по-сложна, използва се все повече виртуализация, а натискът върху разходите постоянно се увеличава, което има отрицателно въздействие върху производителността на системите. Това води до неудовлетворени потребители и до увеличаване на разходите. С нашите системи и решения можете лесно да избегнете това, защото те позволяват:
- тестване качеството на оборудването
- проверка на производителността на оборудването или системата
- оптимизация на инфраструктурата
- проектиране и планиране на разширяване
- Cloud оптимизация / Data център
Тестовете се провеждат на етапа на проектиране, така че няма да има неочаквани изненади или забавяния в настройката на системата на по-късен етап.
Изпратете запитванеCloud/Виртуализация

O Облакът, виртуализацията и центровете за данни могат да бъдат ефективни, само ако цялата система е добре оптимизирана и защитена. Тъй като тази област е разделена на много подсектори, предлагаме решения за почти всеки сегмент. Предлагаме различни решения за:
- тестване и оптимизация на виртуално пространство
- тестване и оптимизация на център за данни и услуги
- тестване на виртуални компоненти
- проверка сигурността и степента на защита
- и SDN / NFV решения за доставчици на услуги

Изпратете запитване