Скопметри


Преносими осцилоскопи за елементарна всекидневна техническа поддръжка

Преносими осцилоскопи за подробна техническа поддръжка, сервизи и развойни лаборатории
Какво е Scopemeter®? Дали е мултиметър, осцилоскоп, уред за записване на параметри, нещо средно или всичко, взето заедно и не само?


Преносими осцилоскопи за елементарна всекидневна техническа поддръжка

  • Преносими 2-канални осцилоскопи за лесна всекидневна индустриална поддръжка, където не е достатъчно само измерване, а за да се открие проблема, е необходимо да се види формата на сигналаПреносими осцилоскопи за подробна техническа поддръжка, сервизи и развойни лаборатории

  • Преносими 2-канални осцилоскопи за разширена индустриална техническа поддръжка, сервизи и развойни лаборатории, където са необходими бързи и точни осцилоскопи с възможност за подробно анализиране на сигнала
  • Преносими 4-канални осцилоскопи за разширена индустриална техническа поддръжка, сервизи и развойни лаборатории, където са необходими бързи и точни осцилоскопи с възможност за подробно анализиране на сигнала