Скопметри


Преносими осцилоскопи за елементарна всекидневна техническа поддръжка

Преносими осцилоскопи за подробна техническа поддръжка, сервизи и развойни лаборатории
Какво е Scopemeter®? Това е мултиметър, осцилоскоп, уред за записване на параметри, нещо средно или всичко, взето заедно и не само? Всичко за преносимите осцилоскопи и Скопметри на Fluke можете да намерите тук.

Преносими осцилоскопи за елементарна всекидневна техническа поддръжка
  • Преносими 2-канални осцилоскопи за лесна всекидневна индустриална поддръжка, където не е достатъчно само измерване, а за да се открие проблема, е необходимо да се види формата на сигнала.
Преносими осцилоскопи за подробна техническа поддръжка, сервизи и развойни лаборатории
  • Преносими 2-канални осцилоскопи за разширена индустриална техническа поддръжка, сервизи и развойни лаборатории, където са необходими бързи и точни осцилоскопи с възможност за подробно анализиране на сигнала.
  • Преносими 4-канални осцилоскопи за разширена индустриална техническа поддръжка, сервизи и развойни лаборатории, където са необходими бързи и точни осцилоскопи с възможност за подробно анализиране на сигнала.