Разширена гаранция на електрически инструменти Hitachi

Условия и ред за упражняване на разширената 36 месечна гаранция за електроинструменти HITACHI продадени от Миком България ООД в България.
Hitachi Koki Cо. Ltd. Токио, производител на висококачествени електрически ръчни инструменти произвежда своите продукти в съответствие с високите стандарти на една от най-големите световни корпорации HITACHI Group, която е синоним на качество и издръжливост. HITACHI осигурява гаранция за безаварийна работа на инструмента в срок от 24 месеца за физически лица според чл. 115 от Закона за защита на потребителите и 12 месеца за юридически лица според чл. 197 от ЗЗД при промишлено или професионално използване или приравнено към тях натоварване, който срок започва да тече от деня на закупуването му. В този срок безплатно ще бъдат отстранявани всички производствени дефекти или дефекти в материалите.

Разширена гаранция 36 месеца


За всички електрически и акумулаторни инструменти (включително литиево-йонните батерии и зарядните устройства за тях) Hitachi, закупени след 05.11.2012 г. от оторизирани от Миком България ООД търговци в България, предоставяме доброволно продължаване на гаранцията до 36 месеца, при условие, че в рамките на 30 дни от датата на покупката (посочена във фактурата или касовата бележка) инструментът се регистрира от купувача на интернет страницата WWW.MICOM.BG или купувачът изпрати имейл на адрес HITACHI36@MICOM.BG съдържащ следната информация:
Форма за регистрация


След регистрацията, купувачът получава на посочения от него имейл Удостоверение за разширена гаранция, което той трябва да отпечати, запази и при рекламация да представи заедно с оригиналната гаранционна карта и документа за покупка, като данните от трите документа трябва да си съответстват. Удължаването на гаранцията е достъпно само за клиенти, които пребивават в Република България.

Удължена гаранция не се прилага за бензиновата програма на Hitachi.

Изключения от гаранция
ГАРАНЦИЯТА НЕ СЕ ПРИЗНАВА ПРИ ИЛИ ЗА:

 • Неправилно или немарливо използване, включително злоупотреба и употребата на неоригинални резервни части и аксесоари;
 • Нарушаването на целостта на инструмента, включително неправомерна намеса и изменение на конструкцията на машината и оборудването;
 • Заличен или нечетлив сериен номер на инструмента;
 • Механични повреди и претоварване на инструмента;
 • Повреди вследствие на твърде ниско или твърде високо напрежение;
 • Повреди вследствие на външен удар (при падане, настъпване, удар, притискане и други подобни)
 • Повреди настъпили поради неправилно инсталиране на инструмента и оборудването;
 • Нередовна или неправилна поддръжка на инструмента;
 • Нормално изхабяване и естествено износващи се части при нормално използване на инструмента, като например: карбонови четки, лагери, превключватели, кабели, уплътнители, смазочни материали и др.;
 • Повреди настъпили при транспортирането на инструмента;
 • Не се спазват указанията за употреба;
 • Повреди настъпили поради форсмажорни обстоятелсва - всякакви природни бедствия, пожари, наводнения, аварии и др.;
 • Удължената гаранция не може да се приложи за акумулаторни батерии Ni-Cd и зарядните устройства за тях, за които гаранцията е 3(три) месеца.

Гаранцията не покрива демонтирани, частично разглобени или ремонтирани с неоригинални части инструменти или инструменти, които са отваряни или поправяни от неупълномощени лица.
Тази гаранция не покрива рутинна поддръжка, консумативи или износващи се части (напр., четки, масло, грес и др.) и нормално износване на инструмента.

Внимание!
В случай на използване на удължената 36 месечна гаранция, купувачът на инструмента е длъжен да представи удостоверението за удължена гаранция заедно с оригиналната гаранционна карта и копие от документа за покупката – фактура и/или касова бележка).