Уреди за околната среда


Измервателни уреди за температура и влажност

Измервателни уреди за осветеност

Измервателни уреди за шум

Комбинирани, многофункционални измервателни уреди

Електромагнитни излъчватели

Измервателни уреди за скорост и дебит на въздуха

Измервателни уреди и детектори за наличие на газ

Измервателни уреди за параметрите на течности

Таймери / хронометри

За измерване на параметрите на околната среда ние предлагаме широка гама от инструменти за измерване на температура, влажност, налягане на въздуха, осветление, детектори за газ, ... Разполагаме с инструменти за извършване на еднократни измервания, както и записващи устройства за по-дълъг период от време.

В нашата програма имаме инструменти на няколко производители Fluke, Extech, Testo, Lutron, Tecpel.


Измервателни уреди за температура и влажност

Групата от измервателни уреди за температура и влажност е разделена на:Измервателни уреди за осветеност

Групата от измервателни уреди за осветеност е разделена на:Измервателни уреди за шум

Групата от измервателни уреди за шум е разделена на:Комбинирани, многофункционални измервателни уреди

Комбинираните измервателни уреди обикновено позволяват измерването на няколко параметъра на околната среда едновременно с един инструмент

Електромагнитни излъчватели

Електромагнитното излъчване е радиация, при която при използване или експлоатация на източника на радиация в неговата близка или по-далечна среда, произвежда електромагнитно поле и съществува опасност от вредни въздействия върху хората и върху живата природа.
Източникът на излъчване може да бъде трансформатор с високо напрежение, разпределителна трансформаторна станция, надземна или подземна преносна линия, отворена предавателна система за безжична комуникация, радио или телевизионен предавател, радар или друго устройство или обект

Измервателни уреди за скорост и дебит на въздуха

Групата измервателни уреди за скорост/дебит на въздуха са разделени според метода на измерване:Измервателни уреди и детектори за наличие на газ

Групата измервателни уреди/детектори за газ се разделя според вида на измерването/откриването на газ:Измервателни уреди за параметрите на течности

Групата от измервателни уреди е разделена според типа на параметрите за измерване:

Таймери / хронометри

Покажи продукти