Уреди за околната среда


Измервателни уреди за температура и влажност

Измервателни уреди за осветеност

Измервателни уреди за шум

Комбинирани, многофункционални измервателни уреди

Електромагнитни излъчватели

Измервателни уреди за скорост и дебит на въздуха

Измервателни уреди и детектори за наличие на газ

Измервателни уреди за параметрите на течности

Таймери / хронометри

За измерване на параметрите на околната среда ние предлагаме широка гама от инструменти за измерване на температура, влажност, налягане на въздуха, осветление, детектори за газ, ... Разполагаме с инструменти за извършване на еднократни измервания, както и записващи устройства за по-дълъг период от време.

В нашата програма имаме инструменти на няколко производители Fluke, Extech, Lutron, Tecpel.

Измервателни уреди за температура и влажност
Групата от измервателни уреди за температура и влажност е разделена на:
 • Записващи устройства за температура и влажност на въздуха
  • Extech RH 520A
  • Extech RHT 20
  • Extech SD 500
  • Extech SD 700
  • Extech SDL 500
  • TH 10
  • Extech RHT 50
  • Extech RHT 35
  • Extech RHT 30
  • Extech 42275
  • Velleman DEM 105
 • Измервателни уреди за температура и влажност на въздуха
  • Fluke 971
  • Extech RH 390
  • Extech HD 500
  • Tecpel DTM 550
  • Tecpel DTM 303B
  • Tecpel DTM 301H
  • Extech 445814
  • Velleman DEM 501
  • Extech RH 200W
  • Extech RHT 510
  • Tecpel DTM 552
 • Измервателни уреди за влажност в материали
  • Extech MO 220
  • Extech MO 50
  • Extech MO 55
  • Lutron PMS 713
  • Velleman DEM 801
Измервателни уреди за осветеност

Групата от измервателни уреди за осветеност е разделена на:
 • Записващи уреди за осветеност
  • Extech HD 450
  • Extech SDL 400
 • Измервателни уреди за общи цели
  • Lutron PLX 111
  • Lutron LX 1102
  • Velleman DEM 301
  • Extech LT 510
  • Sauter SP 200K
  • Tecpel DLM 533
 • Измервателни уреди за LED осветление
  • Extech LT 45
  • Extech LT 40
 • Измервателни уреди за УВ светлина
  • Extech SDL 470
  • Extech UV 510
Измервателни уреди за шум

Групата от измервателни уреди за шум е разделена на:
 • Записващи устройства за шум
 • Измервателни уреди за общи цели
  • Lutron SL 4012
  • Tecpel DSL 333
  • Velleman DEM 202
  • Tecpel DSL 335
  • Extech SL 510
 • Калибратори за шум
  • Tecpel DSL 336A
 • Дозиметри за шум
Комбинирани, многофункционални измервателни уреди
Комбинираните измервателни уреди обикновено позволяват измерването на няколко параметъра на околната среда едновременно с един инструмент.
 • Fluke 975
 • Fluke 975V
 • Lutron LM 8102
 • Lutron LM 8000A
 • Fluke 985
 • Extech VPC 300
 • Lutron SP 9201
 • Lutron LM 9000
 • Lutron PM 1064SD
 • Lutron PM 1063SD
 • Lutron PM 1053
 • Extech EN 510
Електромагнитни излъчватели
Електромагнитното излъчване е радиация, при която при използване или експлоатация на източника на радиация в неговата близка или по-далечна среда, произвежда електромагнитно поле и съществува опасност от вредни въздействия върху хората и върху живата природа.
Източникът на излъчване може да бъде трансформатор с високо напрежение, разпределителна трансформаторна станция, надземна или подземна преносна линия, отворена предавателна система за безжична комуникация, радио или телевизионен предавател, радар или друго устройство или обект.
 • Lutron EMF 828
 • Extech EMF 450
 • Extech 480836
 • Extech SDL 900
 • Extech MF 100
 • Lutron EMF 831SD
 • Lutron EMF 830
 • Extech EMF 510
Измервателни уреди за скорост и дебит на въздуха
Групата измервателни уреди за скорост/дебит на въздуха са разделени според метода на измерване:
 • Измервателни уреди за вятър
  • Tecpel AVM 715
  • Extech AN 320
  • Extech AN 310
  • Extech AN 340
  • Extech SDL 300
  • Extech SDL 310
  • Extech HD 300
  • Extech AN 510
  • Velleman DEM 401
  • Amprobe TMA10A
  • Tecpel AVM 713
 • Измервателни уреди с тръба на Пито
  • Fluke 922 KIT
  • Extech HD 350
 • Измервателни уреди с горещ проводник (т.нар. hot-wire)
Измервателни уреди и детектори за наличие на газ
Групата измервателни уреди/детектори за газ се разделя според вида на измерването/откриването на газ:
 • Измервателни уреди/детектори за запалими газове
 • Измервателни уреди/детектори за хладилни газове
  • Extech RD 300
 • Измервателни уреди/детектори за CO
  • Fluke CO 220
  • Extech CO 30
  • Extech CO 10
  • Extech CO 50
  • Extech CO 15
 • Измервателни уреди/детектори за CO2
Измервателни уреди за параметрите на течности
Групата от измервателни уреди е разделена според типа на параметрите за измерване:
 • Измервателни уреди за pH
  • Extech SDL 100
  • Lutron PH 222
  • Tecpel PH 870
  • Tecpel PH 873
 • Измервателни уреди за проводимост на течности
  • Lutron PCD 431
  • Extech EC 100
 • Комбинирани измервателни уреди за параметрите на течности
  • Extech EC 500
  • Extech EC 510
  • Extech EC 600
Таймери / хронометри
 • Extech HW 30
 • Extech 365510
 • Extech 365515
 • Extech 365535