Уреди за околната среда


Измервателни уреди за температура и влажност

Измервателни уреди за осветеност

Измервателни уреди за шум

Комбинирани, многофункционални измервателни уреди

Електромагнитни излъчватели

Измервателни уреди за скорост и дебит на въздуха

Измервателни уреди и детектори за наличие на газ

Измервателни уреди за параметрите на течности

Таймери / хронометри

За измерване на параметрите на околната среда ние предлагаме широка гама от инструменти за измерване на температура, влажност, налягане на въздуха, осветление, детектори за газ, ... Разполагаме с инструменти за извършване на еднократни измервания, както и записващи устройства за по-дълъг период от време.

В нашата програма имаме инструменти на няколко производители Fluke, Extech, Testo, Lutron, Tecpel.


Измервателни уреди за температура и влажност

Групата от измервателни уреди за температура и влажност е разделена на:


Измервателни уреди за осветеност

Групата от измервателни уреди за осветеност е разделена на:


Измервателни уреди за шум

Групата от измервателни уреди за шум е разделена на:


Комбинирани, многофункционални измервателни уреди

Комбинираните измервателни уреди обикновено позволяват измерването на няколко параметъра на околната среда едновременно с един инструмент...Покажи продукти

Електромагнитни излъчватели

Електромагнитното излъчване е радиация, при която при използване или експлоатация на източника на радиация в неговата близка или по-далечна среда, произвежда електромагнитно поле и съществува опасност от вредни въздействия върху хората и върху живата природа.
Източникът на излъчване може да бъде трансформатор с високо напрежение, разпределителна трансформаторна станция, надземна или подземна преносна линия, отворена предавателна система за безжична комуникация, радио или телевизионен предавател, радар или друго устройство или обект...Покажи продукти

Измервателни уреди за скорост и дебит на въздуха

Групата измервателни уреди за скорост/дебит на въздуха са разделени според метода на измерване:


Измервателни уреди и детектори за наличие на газ

Групата измервателни уреди/детектори за газ се разделя според вида на измерването/откриването на газ:


Измервателни уреди за параметрите на течности

Групата от измервателни уреди е разделена според типа на параметрите за измерване:

Таймери / хронометри

Покажи продукти