Изпратете запитване

Пробивен тестер


Тестер за пробив или тестер за безопасност е общ термин за тестер, който обхваща няколко теста за стандарти за електрическа безопасност. Крайната цел на тези тестове е да се провери дали изпитваният продукт е безопасен за крайните потребители и в съответствие с изискванията за качество на Директивата за ниско напрежение (LVD), приложими към съответните стандарти. Тестовете, които се използват, са: изолационно съпротивление, заземително съпротивление, тест за диелектрическа твърдост (също т.нар. пробивен тест, hi-pot тест) и ток на утечка.
Пробивните тестери се разделят на вида тестове, които извършват :
  • AC пробив
  • DC пробив
  • AC/DC пробив
  • изолационно съпротивление
  • заземително съпротивление
Пробивните тестери се делят също и по изходна мощност: в нашата програма предлагаме тестери с мощност 500 VA (GPT 9900) и 200 VA (GPT 9800).

В нашата програма имаме пробивни тестери за мощност на производителя GW Instek.