Доставчици на ИКТ услуги


Квалификация на чифтове

Услуги (services)

Инфраструктура

Квалификация на чифтове

Изпратете запитване
За правилното функциониране на услугата, чифта трябва да бъде квалифициран. Така че проверете дали желаната услуга ще работи или какви услуги могат да бъдат предложени за този чифт (говор, прехвърляне на данни, видео, ...).


Услуги (services)

Изпратете запитване
Обхватът на услугите на телекомуникационните мрежи нараства и следователно гарантирането на правилното качество на услугата е от изключително значение. Не можем да осигурим такова качество в мрежата без подходящото измервателно оборудване. Затова разполагаме с еднофункционални или многофункционални тестери и анализатори, които дават възможност за бърза реакция при получаване на грешка или предотвратяване намаляването на качеството на услугата.


Инфраструктура

Изпратете запитване
Новите устройства и новите приложения принуждават операторите на фиксирани и мобилни инфраструктури да намират нови начини за имплементация.
Тестовите решения и услугите на Spirent предоставят гъвкави и реалистични тестови среди и измервания, за да се провери съответствието на мрежовите елементи или внедряването на нов елемент. Те обхващат сложната среда за LTE (VoLTE), 3G, Wi-Fi и хетерогенна мрежа, винаги от гледна точка на крайния потребител.