Доставчици на ИКТ услуги


Тестови слушалки

Квалификация на чифтове

Услуги

Тестови слушалки
Аналогови и цифрови тестови слушалки за проверка работата на телефонни чифтове.
  • Fluke Networks TS52
  • Fluke Networks TS25D
  • Pantong LTS48
Квалификация на чифтове
За правилното функциониране на услугата, чифта трябва да бъде квалифициран. Така че проверете дали желаната услуга ще работи или какви услуги могат да бъдат предложени за този чифт (говор, прехвърляне на данни, видео, ...).
Услуги (services)
Обхватът на услугите на телекомуникационните мрежи нараства и следователно гарантирането на правилното качество на услугата е от изключително значение. Не можем да осигурим такова качество в мрежата без подходящото измервателно оборудване. Затова разполагаме с еднофункционални или многофункционални тестери и анализатори, които дават възможност за бърза реакция при получаване на грешка или предотвратяване намаляването на качеството на услугата.