Оборудване за тестване и верификация на медицинска апаратура


Анализатори на електрическа безопасност

Анализатори за електрическа безопасност за хирургически ножове

Манометри, ендоскопски тестери, кислородни анализатори, ватметри

Анализатори на дефибрилатори и сърдечни стимулатори

Анализатори за инфузионни устройства и лъчисти нагреватели

Тестери за функциите за наблюдение на пациенти

Тестери за инкубатори

Анализатори за анестезиологични апарати

Тестване на радиологично оборудване

Изпитване на медицинско оборудване

В нашето предложение разполагаме с измервателна апаратура за тестване и проверка на медицинско оборудване, в съответствие с приложимите в тази област технически стандарти: ISO 9001, ISO 13485, NVLAP, ISO 17025, ANSI Z540, Mammography MQSA, CNSC. NIST & PTB, FDA/QSR, NRC.

С това оборудване се извършва тестване на биомедицински инструменти, диагностични инструменти, инструменти, използвани в онкологията, за радиологична безопасност, в ядрената медицина, както и всяко друго медицинско оборудване и инструменти на други производители.

Тестването на медицинското оборудване трябва да се извършва редовно, не само поради изискванията на законодателството, но главно поради безопасността на пациентите и здравните специалисти. Също така, редовното тестване увеличава точността на измерванията и удължава живота на оборудването.

За потребителите на тук представеното оборудване, Fluke Biomedical организира обучения. Повече информация за него, може да получите от тази връзка.


Анализатори на електрическа безопасност

С анализаторите на електрическата безопасност проверяваме електрическата безопасност на медицинското оборудване в съответствие с приложимите стандарти за безопасност.

Анализатори за електрическа безопасност за хирургически ножове

Инструмент за тестване на електрическата безопасност на хирургически ножове

Манометри, ендоскопски тестери, кислородни анализатори, ватметри

Инструменти за различни медицински тестове

Анализатори на дефибрилатори и сърдечни стимулатори

Инструменти за тестване на дефибрилатори и сърдечни пейсмейкъри

Анализатори за инфузионни устройства и лъчисти нагреватели

Инструменти за тестване на инфузионни помпи

Тестери за функциите за наблюдение на пациенти

Инструменти за тестване на медицински монитори

Тестери за инкубатори

Инструменти за извършване на измервания на функциите на инкубатори

Анализатори за анестезиологични апарати

Инструменти за проверка на медицински вентилатори

Тестване на радиологично оборудване

Системи за измерване на радиация
Персонален дозиметър
Инструмент за наблюдение на радиацията

Programska oprema Ansur in pribor

Програмно оборудване Ansur за работа с инструменти и допълнителни прибори.