Процесни калибратори


От 4 mA до 20 mA токови и напрежейнови измервателни уреди и циркулационни калибратори

Mанометри и калибратори на преобразуватели на налягането / калибратори на налягането

Tемпературни измервателни уреди и калибратори на температурни датчици / температурни калибратори

Многофункционални процесни измервателни уреди и калибратори

Многоканални промишлени записващи устройства

Промишлени преобразуватели от 4mA до 20mA, аналогови и цифрови (HART) преобразуватели (налягане/ток, температура/ток, честота/ток), клапани, превключватели, сензори; Това са всички компоненти, от които зависи правилната работа на най-взискателните производствени процеси и, разбира се, качеството на крайните продукти. Тук Ви представяме оборудване за калибриране и поддръжка на технологичните измервателни уреди.


От 4 mA до 20 mA токови и напрежейнови измервателни уреди и циркулационни калибратори

 • Токови клещи и циркулационни напрежейнови калибратори
 • Токови клещи (от 4 mA до 20 mA) и напрежейнови циркулационни калибратори...Покажи продукти
 • Мултиметри с допълнителни специални функции за разбота в индустриалната поддръжка...Покажи продуктиMанометри и калибратори на преобразуватели на налягането / калибратори на налягането

 • Измервателни уреди за налягане / манометри
 • Калибрационни преобразуватели на налягане / калибратори за наляганеTемпературни измервателни уреди и калибратори на температурни датчици / температурни калибратори

 • Измервателни уреди за температура / термометри
 • Калибратори на температурни преобразуватели / температурни калибратори
  • Еднофункционални калибратори на температурни преобразуватели / температурни калибратори ...Покажи продукти
 • Индустриални сухи термоблокове / пещи...Покажи продукти
 • IR калибратори за измерване на температура ...Покажи продуктиМногофункционални процесни измервателни уреди и калибратори

 • Многофункционални процесни калибраториМногоканални промишлени записващи устройства

 • Ръчни многоканални промишлени измервателни уреди, записващи устройства за температура ...Покажи продукти
 • Лабораторни многоканални промишлени измервателни уреди, записващи устройства и записващи устройства за температура ...Покажи продукти