Процесни калибратори


От 4 mA до 20 mA токови и напрежейнови измервателни уреди и циркулационни калибратори

Mанометри и калибратори на преобразуватели на налягането / калибратори на налягането

Tемпературни измервателни уреди и калибратори на температурни датчици / температурни калибратори

Многофункционални процесни измервателни уреди и калибратори

Многоканални промишлени записващи устройства

Промишлени преобразуватели от 4mA до 20mA, аналогови и цифрови (HART) преобразуватели (налягане/ток, температура/ток, честота/ток), клапани, превключватели, сензори; Това са всички компоненти, от които зависи правилната работа на най-взискателните производствени процеси и, разбира се, качеството на крайните продукти. Тук Ви представяме оборудване за калибриране и поддръжка на технологичните измервателни уреди.


От 4 mA до 20 mA токови и напрежейнови измервателни уреди и циркулационни калибратори
Mанометри и калибратори на преобразуватели на налягането / калибратори на налягането
Tемпературни измервателни уреди и калибратори на температурни датчици / температурни калибратори
Многофункционални процесни измервателни уреди и калибратори
Многоканални промишлени записващи устройства