Образователно оборудване


Armfield

Pasco

Alecop
Кажи, и студентът ще забрави
Покажи, и студентът ще запомни
Направи, и студентът ще го разбере


За образователни цели предлагаме широка гама от инструменти, учебно оборудване и решения за преподаване на технически и общи предмети за факултети и други училища.
В нашето предложение имаме всичко от прости продукти за упражнения в класни стаи, на място, в семинари, в малки лаборатории, до високотехнологични системи и решения за използване в по-големи лаборатории на факултети и изследователски институции.
Част от оборудването е предназначена за използване в индустриални развойни лаборатории, особено в областта на хранителната промишленост, машиностроенето и химическото инженерство.

Armfield

Оборудването на Armfield обхваща следните области:
  основи на механиката на флуидите
 • приложна механика на флуидите
 • демонстрации на механика на флуидите
 • DLMx настолни модули за обучение за всички области на общото и инженерно образование
 • гражданско строителство, напоителна техника и хидрология
 • корабостроене
 • двигатели с вътрешно горене
 • топлообмен и термодинамика
 • хладилна и климатична техника
 • технология за контрол на процеса
 • принципи на основните процеси
 • топлинни и масови технологични единици
 • хранителна технология
 • управление на водите
 • обработка на водата
 • хидравлични инструменти
 • биохимично инженерство
 • структурно инженерство
 • механични и автомобилни механизми
 • статика и вибрации
Изпратете запитване

Pasco

Оборудването на Pasco обхваща следните области:
 • физика
 • химия
 • биология
 • измервания на околната среда
 • мехатроника
Изпратете запитване

Alecop

Оборудването на Alecop обхваща следните области:
 • автомобилна техника: двигатели, електричество и електроника в превозните средства, спирачни системи, климатични системи, спомагателни електрически системи
 • производство, машиностроене: стругове, CNC софтуер, виртуални машини и устройства, устройства за шприцоване и др.
 • аналогова и цифрова електроника, програмиране, учебни блокове, основно оборудване за обучение на електроника-аналогова и цифрова, софтуер
 • електростатика, електромагнетизъм, трифазни системи...
 • електрически машини, автоматизация, трансформатори, монтаж на трансформатори...
 • енергия, захранвания, DC / DC и AC / DC преобразуватели, инвертори...
 • електронно управление на електрически машини
 • възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност
Изпратете запитване