Образователно оборудване


Armfield

Pasco

Alecop

Gampt

Tecquipment
Кажи, и студентът ще забрави
Покажи, и студентът ще запомни
Направи, и студентът ще го разбере

За образователни цели предлагаме широка гама от инструменти, учебно оборудване и решения за преподаване на технически и общи предмети за факултети и други училища.

В нашето предложение имаме всичко от прости продукти за упражнения в класни стаи, на място, в семинари, в малки лаборатории, до високотехнологични системи и решения за използване в по-големи лаборатории на факултети и изследователски институции.

Част от оборудването е предназначена за използване в индустриални развойни лаборатории, особено в областта на хранителната промишленост, машиностроенето и химическото инженерство.

Armfield
Оборудването на Armfield обхваща следните области:
 • основна механика на флуидите
 • приложна механика на флуидите
 • демонстрация на механиката на флуидите
 • DLMx модули за дистанционно обучение за всички области на общото и инженерно образование
 • строително инженерство, напоителна техника и хидрология
 • корабно инженерство
 • двигатели с вътрешно горене
 • пренос на топлина и термодинамика
 • охлаждане и климатизация
 • технология за управление на процесите
 • принципи на основните процеси
 • процесни блокове за пренос на топлина и маса
 • хранителна технология
 • управление на водите
 • обработка на водата
 • хидравлични инструменти
 • биохимично инженерство
 • конструктивно инженерство
 • механични и автомобилни механизми
 • статика и вибрации
Pasco
Оборудването на Pasco обхваща следните области:
 • физика
 • химия
 • биология
 • измерване на околната среда
 • мехатроника
Alecop
Оборудването на Alecop обхваща следните области:
 • автомобилно инженерство: мотори, електричество и електроника в МПС, спирачни системи, климатични системи, спомагателни електрически системи
 • производство, строителство: стругове, CNC програмно оборудване, виртуални машини и устройства, пръскачки и т.н.
 • аналогова и цифрова електроника, микропрограмиране, основно електронно оборудване за обучение - аналогово и дигитално, софтуер
 • електростатика, електромагнетизъм, трифазни системи, ...
 • електрически машини, автоматизация, трансформатори, монтаж на трансформатори, ...
 • енергетика, захранвания, DC/DC и AC/DC преобразуватели, инвертори, ...
 • електронно управление на електрически машини
 • възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност
Gampt
Оборудването на Gampt обхваща следните области:
 • ултразвук и сонография
 • компютърна томография
 • медицинска диагностика и изображения
TecQuipment
Оборудването на TecQuipment обхваща следните области:
 • аеродинамика за демонстрация и обучения с мобилен аеродинамичен тунел и експерименти: Принцип на Бернули, теглителна сила, турбуленция, дебит, ...
 • принципи на контролната техника: контрол на дебит, топлина, скорост, серво треньор, модел на хеликоптер, магнетизъм, дебит и ниво на течност, налягане, температура, компютърно управление, промишлен контрол, ...
 • инженерни науки: инженерни групи за изпитване на материали, вибрации, механизми, сили и моменти, прости машини, триене, потенциална и кинетична енергия, сила на опън, спирачна сила, центробежна сила, ...
 • механика на течности: хидравлични модели, измервания на дебит и налягане, триене и загуба на енергия, дюзи, витла, хидростатични и поточни характеристики, хидрология, помпи, турбини, компресори, ...
 • изпитвания и характеристики на материалите: основни характеристики на разтягане/еластичност, усукване, остаряване на материала, пълзене, удар, ...
 • възобновяеми ресурси: фотоволтаици, колектори, ...
 • статика: модулни взаимосвързани системи за извършване на различни упражнения и демонстрации, ...
 • теория на машиностроенето: триене, движение, вибрации, ...
 • термодинамика и пренос на топлина: принципи, пренос на топлина, пара, температура и влажност, турбини, компресори, ...
 • VDAS - софтуер за обучение, който позволява прехвърляне на данни към таблици, графики, USB връзка