IT и комуникационно измервателно оборудване


Преносимо измервателно оборудване и приспособления

Мрежови анализатори и наблюдение

Тестване в R&D, LAB

Фиксирани и мобилни мрежи

Доставчици на ИКТ услуги

Нашите решения и продукти гарантират оптимално представяне на услугите.
Предлагаме продукти от водещите световни производители и това се допълва с нашите знания и опит.
Целта е да предложите оптимално решение, което напълно отговаря на вашите нужди.