IT и комуникационно измервателно оборудване


Телекомуникационни инструменти и инструменти

Анализатори на ИТ мрежа

Тестване в R&D, LAB

Доставчици на ИКТ услуги

Нашите решения и продукти гарантират оптимално представяне на услугите.
Naše rešitve in izdelki zagotavljajo optimalno delovanje storitev.
Предлагаме продукти от водещите световни производители и това се допълва с нашите знания и опит.
Целта е да предложим оптимално решение, което напълно отговаря на вашите нужди