Калибриране на измервателни уреди за температура и влага


ITS-90 температурни стандарти (еталони) и апарати за реализация и поддържане

Температурни индикатори и референтни мултиметри

Термовани

Сухи термоблокове

Индустриални температурни сензори

Генератори на влага

Измервателни уреди за влажност / точка на росене

Калибрационен софтуер - температура и влажност

ITS-90 температурни стандарти (еталони) и апарати за реализация и поддържане

 • ITS-90 фиксирана точка
 • Апарати за реализация и поддръжка на ITS-90 фиксирана точка
  • Fluke 5960A апарат за реализация тройна точка на аргон Ar (-189,3442° C)
  • Fluke 7196 LN2 сравнителен калибратор за реализация на доближаване до тройна точка на аргон Ar с помощта на точката на кипене на азот (-196° C)
  • Fluke 7341 / Fluke 7381 термована за реализация на тройна точка на живак Hg (-38,8344° C)
  • Fluke 7012 / Fluke 7037 термована за реализация на тройна точка на вода H2O (0,01° C) и точка на топене на галий Ga (29,7646° C)
  • Fluke 7312 компактна термована за реализация на тройна точка на вода H2O (0,01° C) и точка на топене на галий Ga (29,7646° C)
  • Fluke 9210 пещ за реализация на миниатюрна тройна точка на вода H2O (0,01° C) и точка на топене на галий Ga (29,7646° C)
  • Fluke 9230 пещ за реализация точка на топене на галий Ga (29,7646° C)
  • Fluke 9260 пещ за реализация на миниатюрна точка на топене на индий In (156,5985° C), топене на калай Sn (231,928° C), топене на цинк Zn (419,527° C) и топене на алуминий Al (660,323° C)
  • Fluke 9114 пещ за реализация на точка на топене на индий In (156,5985° C), топене на калай Sn (231,928° C), топене на цинк Zn (419,527° C) и топене на алуминий Al (660,323° C)
  • Fluke 9115A пещ за реализация точката на топене на алуминий Al (660,323° C) и топене на сребро Ag (961,78° C)
  • Fluke 9116A пещ за реализация точката на топене на алуминий Al (660,323° C), топене на сребро Ag (961,78° C), топене на злато Au (1064,18° C) и топене на мед Cu (1084,62° C)
  • Fluke 9117 пещ за изпичане на референтни SPRT, HTPRT и TC термодвойки до 1100° C за защита срещу замърсяване с метални йони
 • SPRT (стандартни платинени съпротивителни термометри)
  • Fluke 5681 225,5 Ω референтен SPRT в стъклен корпус в температурния обхват -200° C до 670° C
  • Fluke 5683 25,5 Ω референтен SPRT в стъклен корпус в температурния обхват -200° C до 480° C
  • Fluke 5684 0,25 Ω референтен SPRT в стъклен корпус в температурния обхват 0° C до 1070° C
  • Fluke 5685 2,5 Ω референтен SPRT в стъклен корпус в температурния обхват 0° C до 1070° C
  • Fluke 5686-B 25,5 Ω референтен SPRT в стъклена капсула в температурния обхват -260° C до 232° C
  • Fluke 5698-25 25,5 Ω работен SPRT в стъклен корпус в температурния обхват -200° C до 670° C
  • Fluke 5699 25,5 Ω работен SPRT в метален корпус в температурния обхват -200° C до 670° C
 • Мостове и измервателни инструменти за измерване на съпротивление и температура, стандартни резистори, вани и камери за поддържане на стандартни резистори
  • Fluke 1595A / Fluke 1594A супертермометър
  • Fluke 5430 серия AC/DC маслени съпротивителни стандарти 1 Ω до 10 kΩ
  • Fluke 7009 / Fluke 7108 / Fluke 7015 термована за поддържане на стандарти за маслено съпротивление

Температурни индикатори и референтни мултиметри

 • Супертермометри
 • Многоканални лабораторни температурни индикатори
  • Fluke 1560 “Black Stack” модулен многоканален температурен индикатор за RTD/PRT и термисторни температурни сензори и термодвойки
  • Fluke 1529 “Chub-E4” 4-канален температурен индикатор за RTD/PRT и термисторни температурни сензори и термодвойки
  • Fluke 1586A “Super-DAQ” прецизен температурен скенер и уред за записване
 • Едноканални лабораторни температурни индикатори
  • Fluke 1502A референтен температурен индикатор за RTD/PRT температурни сензори
  • Fluke 1504 референтен температурен индикатор за термисторни температурни сензори
 • Ръчни температурни индикатори
  • Fluke 1524 референтен ръчен 2-канален температурен индикатор за RTD/PRT и термисторни температурни сензори и термодвойки
  • Fluke 1523 референтен ръчен 1-канален температурен индикатор за RTD/PRT и термисторни температурни сензори и термодвойки
 • Измервателни уреди и индикатори за температура и влага на околната среда
  • Fluke 1620 “DewK” референтен измервателен уред и индикатор за температура и влажност на въздуха
 • Референтни лабораторни мултиметри
  • Fluke 8508A референтен лабораторен мултиметър с 8½-цифров дисплей

Термовани

 • Преносими индустриални термовани
  • Fluke 6102 микро преносима индустриална термована 35° C до 200° C
  • Fluke 7102 микро преносима индустриална термована -5° C до 125° C
  • Fluke 7103 микро преносима индустриална термована -30° C до 125° C
 • • Компактни термовани
  • Fluke 6330 компактна термована 35° C до 300° C
  • Fluke 7320 компактна термована -20° C до 150° C
  • Fluke 7340 компактна термована -40° C до 150° C
  • Fluke 7380 компактна термована -80° C до 150° C
  • Fluke 6331 компактна дълбока термована 35° C до 300° C
  • Fluke 7321 компактна дълбока термована -20° C до 150° C
  • Fluke 7341 компактна дълбока термована -40° C до 150° C
  • Fluke 7381 компактна дълбока термована -80° C до 150° C
  • Fluke 7312 компактна термована за реализация на тройна точка на вода H2O (0,01° C) и точка на топене на галий Ga (29,7646° C)
 • Стандартни термовани
  • Fluke 7008 стандартна термована -5° C до 110° C
  • Fluke 7011 / Fluke 7012 стандартна термована -10° C до 110° C
  • Fluke 7037 / Fluke 7040 стандартна термована -40° C до 110° C
  • Fluke 7060 стандартна термована -60° C до 110° C
  • Fluke 7080 стандартна термована -80° C до 110° C
  • Fluke 6020 / Fluke 6022 / Fluke 6024 стандартна термована 40° C до 300° C
  • Fluke 6050H стандартна термована 180° C до 550° C
 • • Термовани за специално приложение
  • Fluke 7009 / Fluke 7108 / Fluke 7015 термована за поддържане на стандарти за маслено съпротивление
  • Fluke 6054 термована с константно ниво на течността за калибрация на стъклени термометри от 50° C до 300° C
  • Fluke 6055 термована с константно ниво на течността за калибрация на стъклени термометри от 200° C до 550° C
 • Аксесоари за термовани

Сухи термоблокове

 • Метроложки сухи термоблокове
  • Fluke 9170 метроложки сух термоблок -45° C до 140° C
  • Fluke 9171 метроложки сух термоблок -30° C до 155° C
  • Fluke 9172 метроложки сух термоблок 35° C до 425° C
  • Fluke 9173 метроложки сух термоблок 50° C до 700° C
 • Преносими метроложки / индустриални сухи термоблокове
  • Fluke 9190A преносим метроложки / индустриален сух термоблок -95° C до 140° C
  • Fluke 9142 преносим метроложки / индустриален сух термоблок -25° C до 150° C
  • Fluke 9143 преносим метроложки / индустриален сух термоблок 33° C до 350° C
  • Fluke 9144 преносим метроложки / индустриален сух термоблок 50° C до 660° C
  • Additel 875-155 преносим метрологичен / промишлен сух температурен блок / калибратор от -40 °C до 155 °C
  • Additel 875-350 преносим метрологичен / промишлен сух температурен блок / калибратор от 33° C до 350° C
  • Additel 875-660 преносим метрологичен / промишлен сух температурен блок / калибратор от 33° C до 660° C
 • Индустриални сухи термоблокове
  • Fluke 9100S ръчен индустриален сух термоблок 35° C до 375° C
  • Fluke 9102S ръчен индустриален сух термоблок -10° C до 122° C
  • Fluke 9103 обикновен индустриален сух термоблок -25° C до 140° C
  • Fluke 9140 обикновен индустриален сух термоблок 35° C до 350° C
  • Fluke 9009 индустриален двоен сух термоблок -15° C до 110° C in 50° C до 350° C
  • Fluke 9011 индустриален двоен сух термоблок -30° C до 140° C in 50° C до 670° C
  • Fluke 9101 преносима индустриална референтна точка 0° C
  • Fluke 3125 повърхностен индустриален термоблок 35° C до 400° C
 • ИЧ калибратори за измерване на температура
  • Fluke 4180 метроложки ИЧ калибратор -15° C до 120° C
  • Fluke 4181 метроложки ИЧ калибратор 35° C до 500° C
  • Fluke 9133 метроложки ИЧ калибратор -30° C до 150° C
  • Fluke 9132 метроложки ИЧ калибратор 50° C до 500° C
 • Пещи за термодвойки (TC)
  • Fluke 9118A метроложка пещ за TC термодвойки 300° C до 1200° C
  • Fluke 9150 индустриална пещ за TC термодвойки 150° C до 1200° C

Индустриални температурни сензори

 • Вторични стандартни PRT сензори
  • Fluke 5608 вторичен стандартен 100 Ω PRT -200° C до 500° C
  • Fluke 5609 вторичен стандартен 100 Ω PRT -200° C до 670° C
  • Fluke 5626 вторичен стандартен 100 Ω PRT -200° C до 670° C
  • Fluke 5628 вторичен стандартен 25 Ω PRT -200° C до 670° C
 • Вторични референтни PRT сензори
  • Fluke 5615 вторичен референтен 100 Ω PRT -200° C до 300° C, или 420° C
 • Прецизни PRT сензори
  • Fluke 5627A прецизен индустриален 100 Ω PRT -200° C до 300° C, или 420° C
 • Бързодействащи PRT сензори
  • Fluke 5622 бързодействащ индустриален 100 Ω PRT -200° C до 350° C
 • Тънки PRT сензори
  • Fluke 5618B тънък индустриален 100 Ω PRT -200° C до 300° C, или 500° C
 • Напълно потапящи се PRT сензори
  • Fluke 5606 напълно потапящи се индустриални 100 Ω PRT -200° C до 160° C
  • Fluke 5623B напълно потапящи се индустриални 100 Ω PRT -100° C до 156° C
 • Високотемпературни PRT сензори
  • Fluke 5624 високотемпературни индустриални 100 Ω PRT 0° C до 1000° C
 • Стандартни термисторни сензори
 • Стандартни термодвойки (TC)
  • Fluke 5649 тип “R” стандартна TC термодвойка 0° C до 1450° C
  • Fluke 5650 тип “S” стандартна TC термодвойка 0° C до 1450° C

Генератори на влага

 • Референтни генератори на влага
  • 2500 референтен лабораторен генератор на влага с две налягания
  • 3900 референтен генератор на влага за ниски стойности
  • Fluke 5128A RHapid-Cal генератор на влага

Измервателни уреди за влажност / точка на росене

 • Огледални измервателни уреди за влажност / точка на росене
  • 373 огледален лабораторен измервателен уред за влажност / точка на росене
  • 473 референтен огледален преносим измервателен уред за влажност / точка на росене
  • 573 референтен индустриален 19” огледален измервателен уред за влажност / точка на росене
  • 973 индустриален преносим огледален измервателен уред за влажност / точка на росене с интегрирана измервателна глава

Калибрационен софтуер - температура и влажност

 • Софтуер за автоматично извършване на калибрация
  • Fluke IO Toolkit (модел 9940) референтно ръководство за компютърно наблюдение на температурни индикатори Fluke 1523 / Fluke 1524
  • Fluke TableWare (модел 9933) за изчисляване коефициентите на всички видове съпротивителни сензори и термодвойки
  • Fluke LogWare (модел 9934) за записване на измервателните резултати от едноканални температурни индикатори
  • Fluke LogWare II (модел 9935) за записване на измервателните резултати от едноканални температурни индикатори
  • Fluke LogWare III (модел 9936) за записване на измервателните резултати от измервателни уреди за температура и влага DewK
  • Fluke MET/TEMP II (модел 9938) софтуер за автоматизация процеса на калибрация
  • Fluke TQSoft / Fluke TQAero програмен пакет за запис и обработка на данни (валидиране на температурния процес)