Изпратете запитване

Електронни товари


Неизменна част от токоизправителите, особено в индустрията, са електронните товари, които могат да се използват за точно определяне на напреженията и токовете, необходими за захранването на отделни електронни и други схеми (устройството симулира товара на веригата). Те се делят на AC или DC товари.

В нашата програма имаме електронни товари на производителите Keysight, GW Instek, Ametek.


Препоръчва се за специфични приложения: