Тестери на електрически величини


Безконтактни индикатори за наличие на
променливо AC напрежение

Безконтактни индикатори за наличие на
магнитно поле

Двуполюсни прекъсвачи на напрежение

Други тестери за електрически величини

В нашата програма имаме тестери на електрически величини на производителите: Fluke, Testboy и Extech.


Безконтактни индикатори за наличие на променливо AC напрежение

Предназначен за разпознаване и откриване на проводници под напрежение


Безконтактни индикатори за наличие на магнитно поле

Проектиран за бързо и точно тестване на електромагнитни превключватели и клапани


Двуполюсни прекъсвачи на напрежение

Двуполюсният тестер за напрежение е основното средство на всеки електротехник. В зависимост от модела, тестерите дават възможност за измерване на напрежението, тест за непрекъснатост, тест за FID превключвател, двуполюсен тест за последователност на фазите и т.н


Други тестери за електрически величини

Инструменти със специално предназначение, за тестване на стандартни алкални и акумулаторни батерии, тестване на флуоресцентни лампи