Изпратете запитване

ОсцилоскопиПреносими осцилоскопи за индустриална поддръжка

Достъпни и надеждни осцилоскопи

Осцилоскопи за по-взискателни потребители

10 неща, които трябва да имате предвид при избора на осцилоскоп

  • Честотна лента: определя честотния диапазон, в който осцилоскопът може точно да измерва сигнала. Следвайте правилото "пет пъти": Според него, честотната лента на осцилоскопа трябва да бъде 5 пъти по-голяма от максималната честота на измервания сигнал.
  • Достатъчен брой входни измервателни канали: обикновено, колкото повече канали, толкова по-добре, въпреки че с добавянето на канали, крайната цена на осцилоскопа се увеличава. Броят на каналите зависи от измервателното приложение.
  • Вземане на проби с осцилоскопа: определя колко детайли от формата на сигнала, могат да се условят от осцилоскопа. Отново се препоръчва правилото ‘пет пъти’: използвайте скорост за вземане на проби 5 пъти по-голяма от максималната честотна компонента на токовия кръг.
  • Време за нарастване (Rise Time): По-бързо време за нарастване означава по-точно показване на критични подробности за преходни явления. Бързото време за нарастване е необходимо и за по-точното измерване на времето.
  • Съчетаване на измервателните сонди: широчината на честотната лента на измервателната сонда трябва да съвпада с тази на осцилоскопа (следвайте правилото "пет пъти").
  • Универсално задействане: спусъкът позволява стабилно показване на сигнала. За да уловите аномалии, използвайте осцилоскоп, който има разширено задействане.
  • Дължина на записа: броят на точките в пълната форма на записа. Осцилоскопът може да съхранява само ограничен брой проби, така че колкото по-дълга е дължината на записа, толкова по-добре.
  • Разширени инструменти: търсенето на определени грешки в сигнала може да бъде подобно на намирането на игла в сеното. Осцилоскопът има инструменти, които автоматизират процеса на търсене. Напр. функции zoom, play&pause, marks ...
  • Автоматични измервания: улесняват получаването на числени измервания. Повечето от съвременните осцилоскопи позволяват автоматични измервания чрез бутоните на предните или екранните менюта.
  • Лесна употреба: осцилоскопът трябва да е лесен за употреба, дори за непрофесионалисти. Бутони AUTOSET и/или DEFAULT за бърза настройка. Осцилоскопът трябва да бъде бърз и да реагира незабавно на променящите се явления


Осцилоскопите са електронни измервателни устройства, които позволяват наблюдаване на промяната на сигнала на напрежението във времева зависимост. Основното предимство на използването на осцилоскопа е графичното изобразяване на сигнала: ако волтметърът може да покаже напълно неочаквано напрежение, осцилоскопът може да открие колебливо напрежение. Показва точната форма, време и размер на импулса.
В нашата програма имаме осцилоскопи на производителите: Keysight, Yokogawa, GW Instek, Siglent.Преносими осцилоскопи за индустриална поддръжка

Какво е Scopemeter®? Дали това е мултиметър, осцилоскоп, уред за записване на параметри, нещо средно или всичко, взето заедно и не само?

Преносими 2-канални осцилоскопи за лесна всекидневна индустриална поддръжка, където не е достатъчно само измерване, а за да се открие проблема, е необходимо да се види формата на сигнала

Преносими 2-канални или 4-канални осцилоскопи за разширена индустриална техническа поддръжка, сервизи и развойни лаборатории, където са необходими бързи и точни осцилоскопи с възможност за подробно анализиране на сигналаДостъпни и надеждни осцилоскопи

Висококачествени, надеждни и ценово достъпни двуканални настолни осцилоскопи с честотна лента до 150 MHz.
Предназначени са предимно за образователни цели, както и за тестване на различни приложения в индустриална среда и сервизи. Можете да намерите повече информация за наличните моделиОсцилоскопи за по-взискателни потребители

Осцилоскопи за професионална работа с честотна ширина до 500 MHz и до 8 канала. Техните основни качества са висока точност, бърза реакция при различни задействания, голяма памет, лесна надстройка и лесна употреба при сложни измервания. Можете да намерите повече информация за наличните модели тук.