Анализатори на ИТ мрежа

Pr-ICT-Analizatorji IT omrežij

LAN/WAN анализатори

Wi-Fi анализатори

LAN/WAN анализатори

Изпратете запитване

Цялостни решения и инструменти за наблюдение състоянието на мрежата и отстраняване на грешки до 10 Gigabit Ethernet медни и оптични мрежи.
Добрата мрежова връзка е основата за безпроблемна комуникация в мрежата. С тези решения ще получите общ преглед на това, което се случва в мрежата, и ще извършвате активни тестове между или с активни устройства.

Wi-Fi анализатори

Изпратете запитване

Портативни и софтуерни решения за отстраняване на проблеми и мониторинг на производителността и сигурността на 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi мрежи.
Използването на Wi-Fi мрежи непрекъснато се увеличава, потребителите имат много високи очаквания за наличността и производителността на безжичната мрежа. Как можете да гарантирате, че вашата Wi-Fi мрежа е сигурна, мощна и работи правилно?
Планирането, отстраняването на неизправности, оптимизацията и сигурността са част от изграждането на Wi-Fi мрежа и трябва да имат високи приоритети за поддръжка. За да отговорим на днешните изисквания, трябва да разполагаме с професионални аналитични инструменти за 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi мрежи.