Форма за регистрация

Дата на закупуване (датата на фактурата или касовата бележка): *
Място на закупуване (фирма, магазин, уеб сайт, ...): *
Име и фамилия на купувача: *
Име на фирмата:
Населено място: *
Имейл: *
Оборудване Тип: *
Модел: *
Сериен номер (намира се на самият инструмент): *
Декларация за защита на данните: *
Декларирам, че съм съгласен със съхранението, обработката и използването на данните, които изпращам при регистрацията, не само за удължаване на гаранцията, но и включително за целите на реклама, маркетинг, статистика и събиране на продуктова информация. Миком България ООД се задължава да спазва приложимите разпоредби за защита на данните и да не използва моите данни за други цели различни от изброените по-горе. В противен случай, бих могъл да оспоря използването им по всяко време и в този случай Миком България ООД няма да използва повече данните ми.
Въведете кода за сигурност: *
Изпрати

Полетата, които са маркирани със звездичка (*) са задължителни.