Фиксирани и мобилни мрежи


Инфраструктура

LMR / PMR системи

Инфраструктура
Новите устройства и новите приложения принуждават операторите на фиксирани и мобилни инфраструктури да намират нови начини за имплементация.
Тестовите решения и услугите на Spirent предоставят гъвкави и реалистични тестови среди и измервания, за да се провери съответствието на мрежовите елементи или внедряването на нов елемент. Те обхващат сложната среда за LTE (VoLTE), 3G, Wi-Fi и хетерогенна мрежа, винаги от гледна точка на крайния потребител.
LMR / PMR системи
Мрежите LMR / PMR / DMR са сегментирани, така че те трябва да се разглеждат като отделни приложения, съставени от мобилни устройства и ретранслатори. Технологията се използва в областта на инженерството, производството, поддръжката и други услуги, поради което е от решаващо значение трансферът на услугите да е подходящ. Програмата включва измервателна апаратура за аналогова (AM / FM), цифрова, P25, TETRA, DMR, dPMR и NXDN технология.