Изпратете запитване

Сервиз и гаранция

Micom предоставя гаранционно и следгаранционно обслужване за всички продукти от своята програма за продажби. Сервизните услуги се извършват в нашия собствен сервизен център в Тързин (Словения), в случай на по-сериозна техническа повреда, ремонтът се извършва от доставчиците и някои външни договорни сервизни центрове.

Гаранционният срок за всеки продукт се определя от производителя. С гаранцията поемаме отговорността да премахнем всички недостатъци и дефекти в продукта, в рамките на гаранционния период, които ще възникнат при нормални условия на работа и като се вземат предвид инструкциите на производителя, при условие, че продуктът не е модифициран от неупълномощени лица.

Гаранцията може да бъде изпълнена при представяне на попълнена гаранционна карта или фактура, издадена от оторизиран дистрибутор при покупката на продукта.

Моля да изпратите всички продукти, които се нуждаят от ремонт (по пощата или лично) на нашия адрес в София и приложете следното:
  •     Информация за собственика на продукта и лицето за контакт
  •     Информация за доставения продукт (модел, сериен номер, количество, приложени аксесоари или допълнително оборудване)
  •     Описанието на повредата или причината, поради която изпращате продукта за ремонт
  •     Ако претендирате за гаранция, също така и доказателство за покупката (копие от фактурата или гаранционната карта)

За продукти в гаранция, разходите за изпращане на продукта до сервиза (включително ремонт в чужбина, ако е необходимо) се начисляват на собственика на продукта, а разходите по ремонта се покриват от Micom. В случай извън гаранционното обслужване, разходите за изпращане на продукта до сервиза и обратно са за сметка на собственика на продукта.

След като прегледаме продукта в нашия сервизен център, ние ще го поправим или изпратим за ремонт до сервиз на производителя. В случай на извънгаранционен сервиз, преди извършването на ремонта, собственикът на продукта получава оферта за разходи за ремонт и ремонтът се извършва само след като собственикът на продукта потвърди нашата оферта или потвърди, че ще покрие разходите за ремонта.

Лице за контакт, относно логистиката, свързана със сервиза:
Г-н Иван Киров, тел.: 0885 525 604